Bier-brouwer_02

Aan het brouwproces valt veel te rekenen voor die mensen die dat willen. Hiervoor is er natuurlijk diverse software aanwezig om e.e.a wat gemakkelijker te maken. maar achter die software zitten heel wat formules die alle calculatie's mogelijk maken. en vele brouwers vragen zich (terecht) af hoe e.e.a nu berekend wordt en of ze dat zelf niet kunnen. Sommige dingen kun je natuurlijk zelf makelijk uitrekenen, maar ff snel een getal in kloppen in wat software is soms net iets gemakkelijker. Om de ijverige en rekenkundige brouwers toch tegemoet te komen worden in dit gedeelte vrijwel alle formules welke bekend zijn uit de doeken gedaan en zou eenvoudig mogelijk uitgelegd. Enig rekenkundig inzicht moet je natuurijk wel hebben.

 

Op dit moment zijn er nog geen formules te bekijken.