Traditionele lambieken worden vervaardigd door het brouwen via de "slijm" methode. Deze methode wordt ook wel "troebele wort" methode genoemt. Deze manier van brouwen zorgt ervoor dat er een wort wordt verkregen welke veel grote suikers bevat die voor de wilde gisten moeilijk zijn om te zetten en daardoor ook een lange vergisting periode nodig hebben. Deze methode werkt alsvolg :

 

Er wordt een dik beslag gemaakt met water van ± 38-45°C. In deze beslag kuip zit meteen ook een filterbodem zodat er ook wort afgetapt kan worden. Dit beslag wordt goed gemengt en wordt daarna door het toevoegen van heet water (of verwarmen) gebracht naar 52°C. Nu wordt de in het beslag ontstane vloeistof (slijm of troebele wort), voor een deel afgetapt. Deze vloeistof wordt nu opgekook en terug gedaan in de beslagkuip waardoor de tempratuur stijgt naar ± 63-65°C. 

Vanaf dit punt wordt er continue vloeistof afgetapt en wordt er gespoelt met heet (kokend?) water waardoor de uiteindelijke temperatuur ook weer zal stijgen tot ± 72-75°C. Er wordt heel lang nagespoeld waardoor er in de kookketel ook een flinke hoeveelheid wort zal komen. Om deze reden wordt er ook vrij lang gekookt, om zodoende de wort in te dikken tot het gewenste stamwort. 

 

Tijdens het koken wordt er een flinke hoeveelheid oude of overjarige hop toegevoegd. Dit omdat deze hop geen of vrijwel geen bitterheid meer geeft, maar nog wel een antibacteriele werking heeft op het wort. Zodoende ontstaat er toch een soort selectief medium waarin veel, maar niet alle bacterien in willen leven/groeien.

 

Groeten en gezondheid

De Bier Brouwer