Bier-brouwer_02Het thuis zelf brouwen van bier is iets wat vele brouwers zichzelf hebben aangeleerd, vaak aan de hand van een boekje. Ook op internet is hier veel over te vinden en natuurlijk valt er dagelijks veel te bediscusieren op het Hobbybrouwen forum. Echter kan het toch handig zijn om een cursus te volgen om zo de hobby wat sneller en efficienter onder de knie te krijgen. Een cursus geeft je ook meteen de gelegenheid om direct vragen te stellen aan een cursus leider. Er zijn enkele verenigingen die jaarl;ijks een of meerdere cursusen geven. De artikelen in dit gedeelte zijn de basis voor een cursus zoals deze bij de Deltabrouwers jaren geleden is gegeven. De artikelen zijn zoveel mogelijk up to date gemaakt en waar nodig bijgevuld met actuele informatie.