Tijdens het begin van de vergisting zal de gist zich vermenigvuldigen. Gist heeft zuurstof nodig om gezonde cellen met sterke celwanden aan te maken. Sommige gistsoorten zijn er gevoeliger voor dan andere. Ook het soortelijk gewicht van je wort is van invloed. Voor het vergisten van zware bieren is vaak meer zuurstof (en dus meer gist) nodig. Je moet je wort daarom (bijna) altijd beluchten. Indien je een giststarter heb gemaakt welke voldoende gist bevat en voldoende is belucht , is actief beluchten niet altijd nodig. Het volstaat dan vaak om je wort in je gistvat te laten kletteren.

Beluchten mag alleen als het wort de juiste gistingstemperatuur heeft én de gisting nog niet is begonnen!
Beluchten doe je dus alleen tijdens de eerste uren na het toevoegen van de gist.